Skip to main content

Privacy verklaring

Beroepsgeheim en klachten

Als lactatiekundige heb ik beroepsgeheim. Medische gegevens geef ik alleen door met jou toestemming. Alles wat wij bespreken zal vertrouwelijk behandeld worden. Het Privacy statement is hieronder te vinden.

Mocht je een evaluatieformulier willen ontvangen dan kan ik die via de mail toesturen. Bij klachten over mijn advies of werkwijze stel ik het op prijs dat je dit met me deelt, zodat we samen een passende oplossing kunnen vinden. Mocht je dit niet willen, dan kun je de klacht bij de Nederlandse Vereniging voor Lactatiekundigen neerleggen  https://www.nvlborstvoeding.nl.

 

Geschillencomissie Klachtenportaal Zorg

Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ.  https://klachtenportaalzorg.nl.

 

World Health Organization-Code

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

 

    • borstvoeding beschermen en bevorderen
    • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
    • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
    • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

 

 

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Borstvoeding Academie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Borstvoeding Academie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Borstvoeding Academie verstrekt.

 

Borstvoeding Academie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 

Waarom Borstvoeding Academie gegevens nodig heeft:

Borstvoeding Academie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Borstvoeding Academie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Uw gegevens worden alleen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of met uw toestemming.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Borstvoeding Academie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na maximaal 1 jaar na afronden van de cursus zullen de gegevens worden verwijderd. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen van uw gegevens met derden

Borstvoeding Academie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u vragen om een kopie of om gegevens over te dragen naar een andere zorgverlener. U kunt een verzoek tot inzage, kopie, overdracht, correctie of verwijdering sturen naar geerte@borstvoedingacademie.nl. Borstvoeding Academie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Borstvoeding Academie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Borstvoeding Academie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Borstvoeding Academie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Borstvoeding Academie op via geerte@borstvoedingacademie.nl.

 

Cookieverklaring

Op de website van Borstvoeding Academie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Borstvoeding Academie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wij plaatsen cookies om de site zo goed mogelijk te laten werken. En om de site te verbeteren en onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken. We gebruiken verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Die plaatsen we altijd omdat ze ervoor zorgen dat de site goed werkt en beveiligd is. Deze cookies zijn noodzakelijk en zullen altijd worden geplaatst.

Analytische cookies
Hiermee kunnen we zien hoe de website gebruikt wordt. Met die informatie kunnen we de site verbeteren. Ook zien we met welk apparaat de site bezocht wordt, het IP-adres, vanaf waar iemand op de site komt en welke pagina’s iemand bezoekt. Deze plaatsen we alleen als u toestemming geeft.

Trackingcookies
Deze worden geplaatst en uitgelezen door een derde partij om gepersonaliseerde advertenties te kunnen maken. Deze plaatsen we alleen als u toestemming geeft.

 

Borstvoeding Academie is als volgt te bereiken:

Postadres: Wassenberghstraat 10, 9718 LL Groningen
Vestigingsadres: Wassenberghstraat 10, 9718 LL Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 54439507
Telefoon: 06 – 48 96 75 60
E-mailadres: geerte@borstvoedingacademie.nl